Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:

Informujemy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Westech Dom Langiewicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (adres: 25-217 Kielce, ulica Generała Józefa Hauke-Bosaka 10) z siedzibą w Kielcach 25-362, przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 10, NIP: 6572941020, REGON: 381749330, telefon: +48 691 072 060, zwana dalej „Spółką”.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych (rozwiń)

Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy (rozwiń)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 1. przedstawienia ofert Spółki i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 2. zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 3. realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 4. marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe (rozwiń)

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
 3. podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
 4. podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
 5. podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
 6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 7. podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (rozwiń)

Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe (rozwiń)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 2. przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Jakie prawa Państwu przysługują, jeśli podają nam Państwo swoje dane osobowe (rozwiń)

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Jaki jest cel udostępnienia nam Państwa danych osobowych (rozwiń)

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 3 powyżej, dla:

 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
 2. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe (rozwiń)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Z kim mogą się Państwo skontaktować w związku z ochroną Państwa danych osobowych (rozwiń)

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@domlangiewicza.pl


Kontakt

Zakup mieszkania to poważna decyzja. Jeśli masz wątpliwości, pytania i sugestie – skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem telefonu:
+48 691 072 060
Twoje dane osobowe będą bezpieczne i wykorzystamy je tylko w celu odpowiedzi na nadesłaną wiadomość.

logo dom langiewicza

WESTECH Dom Langiewicza Sp. z o.o.
Ul. Gen Hauke Bosaka 10
25-217 Kielce
biuro@domlangiewicza.pl